Navigacija

ARHITEKTURA

Sledimo izhodišču, da arhitekturna rešitev vedno izhaja iz konteksta, skupka pogojev, in obratno, arhitektura kontekst dopolnjuje in spreminja. Najti mora najboljšo rešitev z vidika udobnega in zdravega bivanja, dela, minimalne porabe energije, spreminjanja fizičnega in vsebinskega prostora z oblikovnega vidika, skratka z vidika trajnostnega razvoja. Človek mora biti pri posegu v urbano, kulturno in naravno krajino zadržan, saj je prostor omejena dobrina. Pri posegu vanj mora zato dati vse od sebe.

ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE

Osnovna dejavnost podjetja je arhitekturno in gradbeno projektiranje s poudarkom na projektiranju vseh vrst metalnih konstrukcij, na področju stavb še posebej visokoregalna skladišča  s spremljajočimi elementi AB konstrukcij kot so temelji, jedra, plošče, stene ipd. in tudi vseh vrst sovprežnih konstrukcij, ki so idealna rešitev za gradnjo zahtevnih industrijskih objektov in mostov.

DELUJEMO NA PODORČJU INDUSTRIJE, TRGOVINE, PROJEKTE INDUSTRIJSKIH STAVB, ŠPORTNIH DVORAN, SKLADIŠČNIH OBJEKTOV, TRGOVSKIH CENTROV, DOZIDAV IN NADGRADENJ


© 2015 RAZPON d.o.o., podjetje za projektiranje, razvoj, inženiring in nadzor gradbenih konstrukcij Produkcija: Sloway spletne rešitve