Navigacija

JEKLENE KONSTRUKCIJE

Jeklene konstrukcije vseh vrst stavb in inženirskih objektov kot so mostovi, tehnološke naprave, različni stolpi, silosi in rezervoarji postajajo v sodobnem gradbeništvu vse bolj nepogrešljive tudi pri nas v Sloveniji. Njihova glavna prednost je praktično neomejena prilagodljivost arhitekturnemu oblikovanju novogradenj, prezidav, dozidav in rekonstrukcij. Odlikujejo jih dobre nosilnosti pri relativno majhnih masah, dobra potresna odpornost, moderni  videz tudi v kombinaciji z drugimi naravnimi materiali in ne nazadnje  hitrost izvedbe, možnosti recikliranja, prestavljanja na druge lokacije in prijaznost do okolja.

CELOVITE REŠITVE

 • Razvojem in analizo nosilnih sistemov, detajlov konstrukcij in transportnih naprav

 • Nadzorom izdelave in montaže vseh vrst metalnih konstrukcij

 • Revidiranje projektov

 • Inženiring metalnih konstrukcij in objektov visoke gradnje

 • Projektiranje jeklenih in sovprežnih konstrukcij

 • Projektiranje konstrukcij visokoregalnih skladišč

 • Projektiranje inženirskih in tehnoloških objektov

Z našimi dolgoletnimi izkušnjami pri projektiranju vam svetujemo in izdelamo kvalitetne projekte, s čemer pocenimo izvedbo in povečamo hitrost izvedbe. Z svetovanjem vam tudi pomagamo izpeljati vašo investicijo hitro, kvalitetno in cenovno ugodno. Projekte izdelamo kompletno od arhitekturnega načrtovanja do vseh izvedbenih načrtov. Vse dodatne informacije so vam vedno na voljo pri nas v podjetju.

PREDNOSTI JEKLENE KONSTRUKCIJE

 • Široke možnosti arhitekturnega oblikovanja stavb in inženirskih objektov (mostov)

 • Hitra in enostavna izvedba

 • Možnosti gradnje velikih razponov brez vmesnih stebrov

 • Možnost rekonstrukcij obstoječih objektov : dozidave, nadgradnje

 • Zelo primerne za slabo nosilna tla

 • Cenovno ugodne izvedbe

 • Enostavno vzdrževanje

 • Možnosti demontaže objektov in prenosa na druge lokacije

 • Recikliranje

DELUJEMO NA PODORČJU INDUSTRIJE, TRGOVINE, PROJEKTE INDUSTRIJSKIH STAVB, ŠPORTNIH DVORAN, SKLADIŠČNIH OBJEKTOV, TRGOVSKIH CENTROV, DOZIDAV IN NADGRADENJ


 

© 2015 RAZPON d.o.o., podjetje za projektiranje, razvoj, inženiring in nadzor gradbenih konstrukcij Produkcija: Sloway spletne rešitve